Đâu là tiêu chuẩn chắc chắn cho một chiếc xe hạng sang? điều hòa nhiệt độ tự động, seting bộ nhớ lưu trữ chúng ta lái, đồ trang trí trong căn hộ quấn da thật, hệ thống sưởi hay bộ máy âm lượng suất sắc? Khi người…